Gratis frakt over 1000 NOK30 dagers åpent kjøpSikker betaling

PERSONOPPLYSNINGER og PERSONVERN

Kitchenlab AB («KitchenLab» eller «vi/oss») er ansvarlige for ditt personvern. Derfor ønsker vi å informere deg om våre prosesser og personlig informasjon som du deler med oss og hvilke rettigheter du har. Vårt mål er at du skal føle deg sikker på at din personlige integritet er respektert og at dine personopplysninger er behandlet riktig. Vi tar ansvar for at personopplysningene som er behandlet av KitchenLab er brukt til tiltenkte formål og beskyttet mot uautorisert tilgang. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgiving. Innenfor EU/EØS gjelder personvernforordningen (GDPR) fra mai 2018.


For å oppsummere så behandler vi dine personopplysninger for å:

  • Administrere ditt kjøp eller dine bestillinger
  • Kommunisere med deg vedrørende ditt kjøp, f.eks. Sende deg ordrebekreftelse og anmeldelser av ditt kjøp
  • Sende markedsføring og tilpasset informasjon om produkter, din handlekurv, konkurranser og hendelser via e-post og SMS
  • Gi deg tilpasset markedsføring via digitale kanaler
  • Hjelpe deg med kundeservice
  • Oppfylle juridiske forpliktelser slik som returrett, klager og for å overholde bokføringslover

Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger?

KitchenLab AB, med organisasjonsnummer 931 132 237, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger (Behandlingsansvarlig for personopplysninger) når vi behandler opplysningene til egne formål.


Hvis du har noen spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, så kan du kontakte oss på vår e-postadresse info@kitchenlab.no eller ringe oss på nummeret +46 08-410 95 200. Vår postadresse er c/o Athene Vat Services AS Postboks 4691 Nydalen, 0405 Oslo


Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Dine personopplysninger er hovedsakelig behandlet av oss hos KitchenLab. Men vi deler dine personopplysninger i samsvar med informasjonen nedenfor. For å ha funksjonelle IT-systemer og drive vår virksomhet effektivt, så deler vi personopplysninger med våre IT-leverandører. Når vi deler dine personopplysninger med våre IT-leverandører, så er det gjort på en måte der de kan oppfylle sine forpliktelser overfor oss. 


For å administrere din betaling, så deler vi dine personopplysninger med vår leverandør av betalingstjenester. Hvis du velger å betale via faktura, så kan leverandøren av betalingstjenester (tidligere Klarna), dele dine personopplysninger med kredittopplysningsselskaper for å vurdere din finansielle situasjon. 


For å kunne levere din ordre og håndtere returer, så deler vi dine personopplysninger med fraktselskapet som du velger under kjøpsprosessen (Bring).


For å håndtere kundeservice henvendelser så deler vi personopplysningene dine med selskapet som leverer vår kundeservice.


For å kunne gi deg og andre potensielle kunder tilpasset markedsføring i digitale kanaler, deler vi personopplysningene dine med den tredjeparten som leverer tjenester innenfor dette. Vi deler dine personopplysninger med eksterne samarbeidspartnere som hjelper oss med å administrere vår markedsføring via digitale kanaler.


Hvordan kan du påvirke vår behandling av dine personopplysninger?

I henhold til personvernlovgivningen har du visse rettigheter som du kan bruke til å påvirke hvordan vi behandler personopplysningene dine. Les mer nedenfor.


  • Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt og til å protestere mot behandlingen av opplysningene
  • Du har rett til å trekke tilbake hele eller deler av samtykket du har gitt til behandling av personopplysningene dine. Tilbaketrekkingen av samtykket ditt trer i kraft etter at tilbaketrekkingen har funnet sted.
  • Du har alltid rett til å protestere mot at personopplysningene dine behandles for markedsføringsformål og profilering, for eksempel nyhetsbrev og tilpasset markedsføring.

Du har også rett til når som helst å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine basert på en interesseavveining. Les mer om hva en interesseavveining innebærer nedenfor. 


I noen tilfeller har du imidlertid ikke rett til å protestere mot behandling basert på en interesseavveining (f.eks. fordi vi må lagre personopplysningene dine). Dette er tilfellet hvis vi kan påvise tvungne, berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis det er for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav.


Rett til innsyn

Du har rett til å få bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles av oss, samt informasjon om behandlingen vi utfører, for eksempel formålene med behandlingen og hvor lenge opplysningene lagres. Du kan også få tilgang til personopplysningene og en kopi av personopplysningene vi behandler.


Rett til retting

Du har rett til å korrigere eventuelle uriktige personopplysninger om deg og til å be oss om å komplettere ufullstendige personopplysninger.


Rett til sletting (retten til å bli glemt) og begrensning av behandling

Under visse forutsetninger har du rett til å be om at personopplysningene dine slettes. Slike forutsetninger foreligger for eksempel hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene de ble samlet inn til eller behandlet for, eller hvis du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen.


Du har også rett til å be om at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine. En slik forutsetning foreligger hvis du f.eks. bestrider riktigheten av opplysningene eller hvis behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene og i stedet ber om at bruken av opplysningene begrenses.


Rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet

Du har alltid rett til å sende inn en klage til en kompetent tilsynsmyndighet.

En slik klage skal fortrinnsvis sendes til tilsynsmyndigheten i det medlemslandet i EU/EØS der du har ditt vanlige bosted, der du arbeider, eller der det påstås å ha skjedd et brudd på gjeldende personvernlovgivning. Den kompetente tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet. Denne retten berører ikke andre administrative prosesser eller rettsmidler.


Rett til dataportabilitet

Du har rett til å be oss om å overføre noen av personopplysningene vi har om deg til et annet selskap (dataportabilitet). Retten gjelder personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, hvis behandlingen er basert på ditt samtykke eller en avtale og behandlingen er automatisert. Du har rett til å overføre personopplysningene direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig når dette er teknisk mulig.


Detaljert beskrivelse av hvordan vi behandler personopplysningene dine

Her kan du lese mer detaljert om hvorfor vi behandler personopplysningene dine, hvilke personopplysninger vi behandler og hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen. Du kan også lese om hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine.


Formål: 

For å administrere kjøpet ditt


Behandlinger som utføres: 

Levere produktene dine

Gjennomføre betaling

Sende ordre- og leveringsbekreftelse


Personopplysninger som behandles:

Navn

Kontaktinformasjon (postadresse, e-postadresse og telefonnummer)

Bestillingsinformasjon (f.eks. hvilket produkt du har bestilt)

Betalingsinformasjon


Juridisk grunnlag: 

Oppfyllelse av avtale. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen om kjøpet ditt. Hvis opplysningene ikke oppgis, vil du ikke kunne gjennomføre et kjøp hos oss.

Lagringsperiode: Opplysningene behandles i tolv måneder etter at kjøpet er gjennomført.


I tillegg til det ovennevnte behandles personopplysningene dine, f.eks. personnummer, også av betalings tjenesteleverandøren Klarna for å fullføre betalingen din. Klarna er selvstendig behandlingsansvarlig for dine persondata og informerer deg separat om hvordan dine opplysninger behandles.


Formål: 

For å sende deg anmeldelser etter et gjennomført kjøp.


Utførte behandlinger:

Sende produktanmeldelser og anmeldelser om kjøpsopplevelsen din


Personopplysninger som behandles:

Navn

E-postadresse

Bestillingsnummer


Juridisk grunnlag: 

Interesseavveining. Behandlingen er motivert av vår berettigede interesse i å kunne kontakte deg med en forespørsel om å vurdere eller rangere produktene du har kjøpt og kjøpsopplevelsen din.

Lagringsperiode: 

Vi sender deg produktanmeldelser en uke etter kjøpet.


Formål: 

For å sende markedsføring via e-post og SMS.


Behandlinger som utføres:

Sende markedsføring og nyhetsbrev med tilbud og informasjon via e-post og SMS.

Sende deg personlig tilpasset markedsføring slik at du får tilbud og informasjon som vi tror du er interessert i.

Sende informasjon om handlekurven din hvis du har forlatt nettstedet vårt uten å fullføre kjøpet.

Navn og adresse

E-postadresse

Telefonnummer


For tilpasset kommunikasjon og påminnelser om handlekurven din behandles også følgende:

Nettleserhistorikk

Bestillingshistorikk


Rettslig grunnlag: 

Interesseavveining. Behandlingen er begrunnet i vår berettigede interesse i å sende relevant markedsføring til deg som kunde hos oss. Du har rett til å motsi markedsføringen når opplysningene samles inn og ved hver utsendelse.


Samtykke. 

Hvis du har registrert deg for våre nyhetsbrev på vår nettside eller har gitt ditt samtykke via e-post, sender vi deg markedsføring basert på ditt samtykke.


Lagringsperiode: 

Opplysningene behandles i ett år fra gjennomført kjøp med støtte i interesseavveiningen. Hvis du har gitt ditt samtykke, sender vi nyhetsbrev til du melder deg av våre utsendelser eller på annen måte motsier deg markedsføringen.


Formål: 

Tilby tilpasset markedsføring via digitale kanaler.


Behandlinger som utføres: 

Tilby tilpasset markedsføring i digitale kanaler, sosiale medier og tredjeparts nettsteder, inkludert deling av personopplysninger med nevnte aktører.


Personopplysninger som behandles:

E-postadresse

IP-adresse

Informasjonskapsler


Rettslig grunnlag: 

Interesseavveining. Behandlingen er begrunnet i vår berettigede interesse i å kunne gi deg som kunde og andre potensielle kunder tilpasset markedsføring. Opplysningene dine behandles bare til dette formålet hvis du har kjøpt noe hos oss og ikke har motsagt deg markedsføring.


Lagringsperiode: 

Opplysningene behandles i ett år fra gjennomført kjøp.

Det er viktig for oss at du som kunde føler deg trygg på vår håndtering av dine personopplysninger. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, kan du kontakte oss ved hjelp av opplysningene nedenfor. Dette gjelder også hvis du ønsker å motta et registerutdrag, få opplysningene dine korrigert eller hvis du ønsker å få personopplysningene dine slettet fra systemene våre. I henhold til loven forplikter vi oss til å utføre slik behandling innen 30 dager etter at du har bedt om det. Husk at hvis du velger å få personopplysningene dine slettet fra systemene våre, må du selv kunne bevise at du har foretatt et kjøp for at vi skal kunne håndtere tilbakekjøp og garantisaker.


Informasjonskapsler

Les mer om hvilke informasjonskapsler som brukes og rediger ditt samtykke her.

 

Klarna

For at vi skal kunne tilby deg Klarnas betalingsmetoder, må vi dele noen av personopplysningene dine med Klarna, for eksempel kontakt- og bestillingsinformasjon, slik at Klarna kan vurdere om du kan tilbys deres betalingsmetoder og for å skreddersy betalingsmetodene for deg.


Du finner mer informasjon om Klarna her. Bruken av denne informasjonen er regulert i henhold til gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernpolicy.


KitchenLab AB

Birger Jarlsgatan 106A

114 20 Stockholm

kundeservice@kitchenlab.no
Logg inn
Are you in the right place?
Continue to thekitchenlab.no