Gratis frakt over 1000 NOK30 dagers åpent kjøpSikker betaling

Angreskjema
ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester

Fyll ut og returner dette skjemaet bare dersom du ønsker å gå fra avtalen

Utfylt skjema sendes til:

The Kitchen Lab, Birger Jarlsgatan 106, 11420 Stockholm, Sweden

kundeservice@kitchenlab.no

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende: (sett kryss) 

varer (spesifiser på linjene nedenfor)

 


Sett kryss og dato: 

Avtalen ble inngått den (dato) __________________ (ved kjøp av tjenester)
Varen ble mottatt den (dato) ___________________ (ved kjøp av varer)


Forbrukerens/forbrukernes navn: 

Forbrukerens/forbrukernes adresse: 
Dato: ________________


Forbrukerens/forbrukernes underskrift (bare dersom papirskjema benyttes)

Logg inn
Are you in the right place?
Continue to thekitchenlab.no